25 January, 2021

Zarobili 13 mln na sprzedaży niezarejestrowanych tokenów

Firma Blockchain of Things Inc., będąca jednym z emitentów ICO, przeprowadziła niezarejestrowaną sprzedaż tokenów. Łączna wartość dokonanych transakcji wyniosła 13 000 000 dolarów. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nałożyła na nich grzywnę i każe zwrócić uzyskane środki inwestorom.

Haczyk w interesie

Zlokalizowana w Nowym Jorku firma Blockchain of Things przeprowadziła zbiórkę funduszy na opracowanie i implementację w życie swojego planu biznesowego. Istotną rolę w przedsięwzięciu miała odgrywać platforma działająca na zasadzie technologii blockchain. Środki wpływające do budżetu firmy pochodziły ze sprzedaży tokenów.

Nowojorska firma Blockchain of Things Inc. (BCOT), mimo że zarobiła dosłowne krocie, poległa na kruczku prawnym. Poskutkuje to dotkliwymi sankcjami finansowymi. Co BCOT zrobiła wbrew przepisom? Czemu jej działanie uznano za nielegalne?

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission, w skrócie CEM) zwróciła uwagę na nieprawidłowości w podjętych przez BCOT działaniach. Wynikają one z niezgodności z przepisami zawartymi we wciąż obowiązującej ustawie z 1934 r. o obrocie papierami wartościowymi.

Zdaniem CEM ustawa z 1934 r. o obrocie papierami wartościowymi ma zastosowanie w sprawach związanych z ICO

W połowie 2017 r. CEM wydała specjalny informator poświęcony zagadnieniom związanym z ICO. W raporcie DAO o wirtualnych walutach Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stwierdziła, że oferty sprzedaży ICO w rozumieniu wspomnianej ustawy uznawane mogą być za sprzedaż papierów wartościowych.

Firma BCOT nie dopełniła obowiązków związanych ze sprzedażą papierów wartościowych, takich jak, między innymi, rejestracja. Firma Blockchain of Things Inc. Nie podlegała też pod żadne z ustawowych zwolnień z tego obowiązku. W swoim oficjalnym oświadczeniu CEM uznała działalność BCOT za sprzeczną z wymogami ustawy i łamiącą tym samym przepisy federalne, regulujące obrót papierami wartościowymi.

Ugoda końcem konfliktu?

Sprawa nie trafiła do sądu. Nowojorska firma BCOT i Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd CEM nie spotkają się podczas sądowego procesu. Strony zawarły ugodę. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia firma BCOT zobowiązała się do dokonania szeregu czynności. Jednym z ustalonych wymogów jest zapłata grzywny w wysokości 250 000 dolarów amerykańskich.  To jednak nie jedyna dotkliwa konsekwencja majątkowa, jaką poniesie firma Blockchain of Things Inc.

Komisja CEM zobowiązuje ją bowiem także do zwrotu środków inwestorom, którzy dokonawszy zakupu wyemitowanych niezgodnie z prawem tokenów teraz chcieliby odzyskać swój wkład. Ponadto spółka BCOT ma zarejestrować wypuszczane przez nią na rynek tokeny jako papiery wartościowe.

Aktywa będą tym samym podlegać wszystkim regulacjom odnoszącym się do papierów wartościowych. Między innymi firma Blockchain of Things Inc. będzie zobowiązana składać okresowe sprawozdania ze swojej działalności przed Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *