24 July, 2021

8 podmiotów, a w tym dwie giełdy kryptowalutowe na liście ostrzeżeń KNF

KNF, a więc Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, iż w poniedziałek, 21 października bieżącego roku na listę publicznych ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego wpisano aż osiem podmiotów nowych, wśród których są dwie giełdy kryptowalut.

KNF składa zawiadomienie do Prokuratury

Z przekazanych informacji przez KNF wynika, że na listę publicznych ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego zostały wpisane takie podmioty:

  • Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. mającą siedzibę w Lublinie,
  • Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. mającą siedzibę w Łodzi,
  • Invest Private Consulting Damian Pietrzak, mający siedzibę w Łodzi,
  • Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek mający siedzibę w Warszawie,
  • Prade Inwestycje Kampitałowe sp. z o.o. sp. k. mający siedzibę w Warszawie,
  • Militanis Capital sp. z o.o. mający siedzibę we Wrocławiu.

W przypadku powyższych podmiotów Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa o obrocie finansowymi obrotami – prowadzenie działalności w zakresie obrotu finansowymi instrumentami bez zezwolenia wymaganego KNF.

Kolejne giełdy kryptowalut pojawiły się na liście publicznych ostrzeżeń KNF

Na danej liście ostrzeń także się znalazły:

  • Dgtmarket Ltd mający siedzibę w Londynie,
  • Digital Market sp. z o.o. mający siedzibę w Gdańsku.

W przypadku tym KNF skierowała do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie. Urząd podejrzewa, że te przedsiębiorstwa mogły popełnić przestępstwo z ustawy o płatniczych usługach. Chodzi dokładnie o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia płatniczych usług czy też w zakresie wydawania elektronicznego pieniądza.

Musimy na tym etapie przypomnieć, że w roku 2018 dokładnie w dniu 6 czerwca został wydany komunikat, w których zgodnie ze wszelkimi opiniami KNF prowadzenie giełdy kryptowalut się może wiązać z wykonywanie czynności, które są objęte przepisami właściwymi, które regulują działalność podmiotów na finansowym rynku, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania zezwoleń KNF stosownych. O dokładnie może chodzić? Chodzi na przykład o zezwolenia na wykonywanie płatniczych usług w zakresie prowadzenia płatniczych rachunków tak zwane portmonetki wirtualne oraz także wykonywania płatniczych transakcji, które zostały określone w ustawie o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku.

W konsekwencji ta działalność tak samo jak w zasadzie każdy inny przejaw gospodarczej działalności, musi się odbywać w pełnej zgodności z przepisami prawa obowiązującymi. Co więcej podejrzenie braku dostosowania danej działalności do przepisów prawa obowiązujących obliguje UKNF do złożenia samego zawiadomienia o podejrzeniu, że zostało popełnione przestępstwo.

Liczba zgłoszonych podmiotów może zadziwiać. Jednak to na pewno troszkę nam sprawę wizualizuje i mamy świadomość jak wiele potężnych firm nie do końca wywiązuje się ze wszelkich zobowiązań prawnych.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *